Neem contact op +31 (0)6 101 97 453 info@wordtel.nl

Wordtel

Een goede wordtel

helpt je vooruit

Taal

Hieronder valt alles wat met taal te maken heeft.  Zoals onder andere lezen, begrijpend lezen, spelling, ontleden en woord-benoemen, woordenschat. Taal is belangrijk voor vele vakken en de totale ontwikkeling van kinderen.

Met en via taal geef je uitdrukking aan emoties, antwoord op vragen en helpt het bij het oplossend vermogen van leerlingen, waaronder de mate en snelheid in de verwerking van informatie.

De beginsituatie van uw kind kan bepaalt worden door de gegevens vanuit school en het intake gesprek dat we hebben. Daarnaast heb ik zelf ook diverse toetsen waarmee ik een duidelijk beeld kan krijgen.

Rekenen

Tellen is de basis van rekenen. Ik merk zowel in mijn werk als remedial-teacher op de basisschool, als in mijn eigen praktijk dat rekenen veel problemen kunnen geven bij kinderen.

Dit heeft dan vooral te maken met het automatiseren en inzichtelijk rekenen. Strategieën worden door elkaar gehaald. Net als bij taal is het goed om de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te hebben.

De beginsituatie van uw kind kan bepaalt worden door de gegevens vanuit school en het intake gesprek dat we hebben. Daarnaast heb ik zelf ook diverse toetsen waarmee ik een duidelijk beeld kan krijgen.

Een goede basis

Het woord wordtel is voor mij een kapstok waar ik veel aan kan hangen. Naast WORD, voor taal en TEL, voor rekenen staat het ook voor gezond eten, Willie Wortel; ideeën krijgen, uitvindingen, creativiteit.
Wordtel staat daarnaast voor een goede basis; een boom wordt sterk en kan goed groeien door zijn wortels. Hoe beter de boom geworteld is, hoe beter. Dit telt voor kinderen ook, een goede basis maakt ze sterker en geeft ze een boost voor de toekomst.

Op de basisschool zijn de vakken taal en rekenen de basis. Die basis kan ik versterken. Ik heb aandacht voor sociale en emotionele aspecten. Onzekerheid is in vele gevallen een oorzaak van stagnatie in het leren. Oorzaken daarvan zijn vaak heel divers. Door positieve ervaringen en inzicht in hun vorderingen kan die onzekerheid verbeteren.

In mijn praktijk maak ik het leren weer leuker door speel-leermaterialen in te zetten. En materialen waardoor lastige onderdelen, met name in het rekenen, meer tastbaar worden.
Het inzicht wordt vergroot door de toetsen die ik afneem.

Ik leer anders

Sinds kort ben ik gecertificeerd “Ik leer anders" coach. Zeker voor kinderen die op de basisschool niet tot hun recht komen is dit waarschijnlijk ‘hun’ manier van leren. 
zie ook: www.ikleeranders.nl 

Waar kunt u mij vinden

Locatie

Reeuwijkstraat 2
5035 CC, Tilburg

Telefoonnummer

+31 (0)6 101 97 453

Email adres

info@wordtel.nl

Scan de code voor mijn visitekaartje