Neem contact op +31 (0)6 101 97 453 info@wordtel.nl

Remedial Teaching

Soms loopt een kind vast op school omdat de leerstof die op dat moment wordt aangeboden niet aansluit op de wijze waarop een kind leert. Ondanks de inzet van de leerkracht, de ouders en het kind zelf, lukt het niet om de leerstof eigen te maken. Er ontstaat zo een leerachterstand die in de klassensituatie moeilijk kan worden ingehaald. Dat is hét moment om een specialist in te schakelen: de Remedial Teacher. 
Bij Remedial Teaching is er sprake van individuele begeleiding van kinderen. Een Remedial Teacher bekijkt systematisch hoe úw kind geholpen kan worden met zijn of haar leermoeilijkheden. Er volgt zo  nodig een diagnostisch onderzoek, een handelingsplan en tenslotte een evaluatie.

Omdat er in de klas nauwelijks tijd is om uit te zoeken welke leerstrategie bij welk kind past, kan ik als Remedial Teacher meerdere strategieën aanbieden voor hetzelfde probleem, net zolang tot het kind de leerstof begrijpt. Tevens gebruik ik hierbij speciale didactische materialen die een leerkracht in de klas niet voorhanden heeft.

Een paar voorbeelden:

Diverse pakketten van het Max oefensysteem

Spellingtoren voor de groepen 4 t/m 7

Junior coachkaarten

Een kubieke meter, om in elkaar te zetten

Diverse spellen van Malle Getallen

Meten en wegen